First Responder

“een goed begin is het halve werk”

 

 

  • Conform Landelijk protocol Ambulancezorg
  • Conform Landelijk protocol Brandweer
  • Conform richtlijnen ERC
  • Conform richtlijnen NRR

Geschikt voor Ondersteunende Diensten

  • Politie
  • Brandweer
  • Beveiliging
  • (specialistische) BHV
  • Snelle geneeskundige groepen e.d.

 

Met de First Responder cursus wordt de aansluiting gemaakt tussen de lekenhulpverlening naar de professionele hulpverlening (ambulancezorg). Een First Responder werkt systematisch en maakt gebruik van hulpmiddelen.

Indien je de cursussen een plaats in de hulpverlening wilt toebedelen zou je de volgende indeling kunnen maken:

– Reanimatie (BLS+ AED)

– Bedrijfshulpverlening

– Kernvaardigheden

– EHBO

– First Responder

– Ambulancechauffeur

Het betreft hier intensieve cursussen / trainingen waarin de lekenhulpverlener volgens dezelfde methodiek en systematiek als de professionele hulpverlener gaat denken en (be)handelen. Elke cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en praktijk toets met een LOTUS ®, de praktische vaardigheden worden gedurende de cursus geëvalueerd.

De cursussen zijn onder te verdelen in drie niveaus, waarin achtereenvolgens de basiskennis en -vaardigheden, een verdieping en uitbreiding van deze kennis en vaardigheden, en een opleiding tot trainer worden gedoceerd. Met behulp van deze opleiding kunt u uw organisatie uitrusten met hulpverleners op diverse niveaus en kunnen intern herhalingslessen verzorgd worden door degenen die de trainerscursus met goed gevolg hebben afgelegd.

 

De First Responder  cursus kenmerkt zich door korte theorie presentaties en veel praktijk oefeningen.

First Responder cursus

Duur:

3 niet aaneengesloten dagen.

Basiskennis:

Geldig EHBO diploma Oranje Kruis inclusief reanimatie en een voldoende score bij de instaptoets.

Deelnemersaantal:

Minimaal 6 maximaal 18.

Cursusinhoud:

De cursus bestaat uit drie dagen intensief trainen in theorie en praktijk.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

– Het menselijk lichaam (zelfstudie)

– Eigen veiligheid, samenwerking overige hulpverleners.

– Airway en Breathing

– Circulation

– Disabillity

– Ziekte en verwonding

 

Systematiek:

ABCDE SAMPLE TOP-TEEN onderzoek op First Responder niveau

 

Met behulp van:

– Instructeur cursist ratio 1: 6

– Gespecialiseerde verpleegkundig docenten en instructeurs

– LOTUS

– PowerPoint presentaties

– Moderne oefenmaterialen

Hulpmiddelen:

– Acute tas / koffer

– Uitzuigsystemen

– Mayo-tube(s)

– Zuurstof

– Zuurstofmasker(s)

– Beademingskap(pen)

– Bloeddrukmeter(s)

 

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen.

AED certificering door de Nederlandse Reanimatieraad.

Her-certificering:

Vindt plaats iedere 2 jaar naar aanleiding van aantoonbare herhalingslessen.

Indien u belangstelling heeft om voor uw bedrijf een First Responder cursus te boeken kunnen wij u bezoeken om de mogelijkheden te bespreken.

Referenties

 

Brandweer Rotterdam The Hague Airport,  Brandweer Maarssen SGG en SABIC Bergen op Zoom.