EHBSO + AS

Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen + Acute Situaties

De KVLO organiseert sinds 2006 een cursus EHBO op maat, de (EHBSO+AS) cursus wordt gegeven door First Responder NL, deze cursusorganisatie is gespecialiseerd in het geven van EHBO cursussen op maat. Zij verzorgt deze cursus vanuit de praktijk, docenten zijn ambulance- of Spoed Eisende Hulp verpleegkundigen. U kunt zich inschrijven voor een basiscursus van twee dagen, een eendaagse herhalingscursus of een herhalingscursus van een dagdeel.
Tijdens de cursus worden de elementaire zaken van de EHBO behandeld zoals de ABCDE methode voor het herkennen van levensbedreigende situaties. Ziektebeelden die vaak tot vragen leiden bij LO – docenten, zoals long- en hartaandoeningen bij kinderen, diabetes, epilepsie en allergieën, maar ook de letsels die zich voor kunnen doen tijdens de lessen, van een neusbloeding tot mogelijk wervelletsel komen aanbod. Als er specifieke vragen zijn dan kunnen deze uiteraard behandeld worden tijdens de basis of herhalingscursus.
Na een aantal jaren deze cursus te hebben aangeboden, heeft de KVLO besloten om zowel de basis als de herhalingscursus niet meer voort te zetten.

Dit heeft als gevolg dat U met ons uw cursus kunt plannen en kunt U rechtstreeks contact leggen met First Responder NL :                              

e-mail info@firstresponder.nl  of per telefoon     078-6173255

Een certificaat van First Responder NL heeft een geldigheidsdatum van maximaal 2 jaar. Het advies is om jaarlijks de cursus te herhalen, dit geldt voor alle hulpverleningscursussen zoals Reanimatie -, BHV- of EHBO cursus.

Een certificaat EHBSO+AS van First Responder NL heeft voor een docent LO dezelfde, of eigenlijk nog meer, waarde dan een EHBO of BHV cursus. De cursus is in samenspraak met de KVLO ontwikkeld en wordt al jaren goed geëvalueerd door de Vakgroep van LO – docenten.

Let op: vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht.

Deze cursussen worden met registeruren gewaardeerd. Meer info: www.registerleraar.nl